Chính sách đổi hàng

- Quý khách được đổi hàng mới trong vòng 5 ngày kể từ ngày quý khách nhận được hàng, không phải mất thêm phí đổi trả. 

- Đối với hàng điện tử, điện lạnh quý khách được đổi trả theo chế độ nhà sản xuất.