Chế độ vận chuyển

- Đối với những khách hàng trong nội thành thì nhân viên totgiare.com sẽ vận chuyển đến nơi nhận.

- Đối với khách hàng ngoại tỉnh. totgiare.com sẽ liên hệ để gửi hàng đến nơi nhận của quý khách

Qua đường bưu điện, xe khách, xe hàng vận chuyển hàng....